ŚCIEŻKA PIERWSZA: PRZYWIĄZANIE


Termin: 13.12.2018r.
Miejsce: Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17, Kraków

Rejestracja

O KONFERENCJI


Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii”. Tytuł konferencji brzmi „PSYCHOTERAPIA CHODZI RÓŻNYMI ŚCIEŻKAMI. ŚCIEŻKA PIERWSZA PRZYWIĄZANIE” i otwiera cykl spotkań poświęconych psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Chcemy zachęcić Państwa do podążania wraz z nami ścieżkami pogłębiającymi wiedzę na temat rozwoju, rozumienia mechanizmów i źródeł pojawiających się trudności rozwojowych oraz sposobów pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży. Mamy nadzieję, że wspólna wędrówka będzie okazją do burzliwych, pełnych inspiracji dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień pracującymi z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

PRELEGENCI


Dowiedz się więcej